Nieuwe collecties toegevoegd! Meer informatie

Wij verzenden wereldwijd Meer informatie

Privacybeleid

Wij geven om uw privacy

Informatie over gegevensbeheer

HOOFDSTUK 1.

NAAM VAN DE VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

De uitgever van deze informatie is de gegevensbeheerder:

Bedrijfsnaam: Mill& Folks Limited

5 London Wall-gebouwen, Londen, Engeland, EC2M 5NS

Bedrijfsnummer 11601879

BTW: 307 1462 30Bedrijfsnummer: 01-09-300419

Vertegenwoordiger: Miklós Véha

Telefoonnummer:  442034888604​

Faxen: -

E-mailadres: info@millandfolks.com

Website: www.millandfolks.com

(hierna “het bedrijf” genoemd)

HOOFDSTUK 2

AANWIJZING VAN GEGEVENSVERWERKERS

Gegevensverwerker: een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of ander orgaan dat namens de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt; (Artikel 4, lid 8, van de verordening)

Voor het gebruik van een gegevensverwerker is geen voorafgaande toestemming van de betrokkene vereist, maar de betrokkene moet wel op de hoogte worden gesteld. Dienovereenkomstig wordt de volgende informatie verstrekt:

-De IT-dienstverlener van ons bedrijf

Ons bedrijf maakt voor het onderhoud en beheer van haar website gebruik van een gegevensverwerker, die IT-diensten levert (hostingdienst) en in dit kader de op de website verstrekte persoonsgegevens verwerkt voor de duur van ons contract met hem/haar, de werking door hem/haar uitgevoerde handelingen zijn het opslaan van persoonsgegevens op de server.

-De boekhoudkundige dienstverlener van ons bedrijf

Ons bedrijf maakt voor de nakoming van zijn fiscale en boekhoudkundige verplichtingen uit hoofde van een boekhoudservicecontract gebruik van een externe dienstverlener, die ook persoonsgegevens verwerkt van natuurlijke personen die een contractuele of betalende relatie met ons bedrijf hebben, met het oog op het nakomen van de fiscale en boekhoudkundige verplichtingen. verplichtingen van ons bedrijf.

-Postdiensten, bezorging, pakketbezorging

 

Deze gegevensverwerkers ontvangen van ons Bedrijf de persoonsgegevens (naam, adres, telefoonnummer van de betrokkene) die nodig zijn voor de levering van het bestelde product en gebruiken deze om het product te leveren.

- Dienstverlener voor eigendomsbescherming

Deze gegevensverwerker voert namens ons bedrijf de bewaking, toegang en check-in van de werkplek uit door middel van CCTV-camera's en de daarmee samenhangende gegevensverwerking voor de duur van ons contract met haar.

-De betalingsdienstaanbieders van ons bedrijf

Deze gegevensverwerkers ontvangen de volgende gegevens en de klant erkent dat de volgende persoonlijke gegevens zijn opgeslagen door de gegevensbeheerder Naturtrade Hongarije Kft. (1108 Budapest Gyömrői út 140.) in de gebruikersdatabase van https://shop.naturtrade.hu wordt overgedragen aan OTP Mobil Kft. als gegevensverwerker. De reikwijdte van de gegevens die door de gegevensbeheerder worden verzonden, is als volgt:

E-mailadres

Factuurgegevens (adres)

Aflevergegevens (adres)

De aard en het doel van de gegevensverwerkingsactiviteiten die door de gegevensverwerker worden uitgevoerd, kunt u vinden in de SimplePay Data Processing Information Notice, via de volgende link: http://simplepay.hu/vasarlo-aff

HOOFDSTUK 3

CONTRACTGERELATEERDE GEGEVENSVERWERKING

 1. Verwerking van gegevens van contractpartijen - register van klanten, leveranciers

(1) De Vennootschap verwerkt de naam, geboortenaam, geboortedatum, naam van de moeder, adres, fiscaal identificatienummer, fiscaal nummer, identiteitskaartnummer van ondernemer, landbouwer of zelfstandige, persoonlijk identiteitskaartnummer van de natuurlijke persoon die als koper of leverancier een overeenkomst met het Bedrijf heeft gesloten met het oog op de uitvoering van de overeenkomst, het sluiten, uitvoeren of beëindigen van de overeenkomst of het verlenen van een contractuele korting, adres, adres van de maatschappelijke zetel, adres van de vestiging, telefoonnummer, e-mailadres, websiteadres, bankrekeningnummer, klantnummer (klantnummer, ordernummer), online identificator (lijst met klanten, leveranciers, frequente koperslijsten), Deze verwerking wordt ook als rechtmatig beschouwd als de verwerking is noodzakelijk om op verzoek van de betrokkene stappen te ondernemen voorafgaand aan het aangaan van een contract. Ontvangers van persoonsgegevens: medewerkers van het Bedrijf die klantenservicetaken uitvoeren, medewerkers die boekhoudkundige en fiscale taken uitvoeren, en gegevensverwerkers. Duur van de verwerking van persoonsgegevens: 5 jaar na beëindiging van het contract.

(2) De betrokkene moet vóór aanvang van de verwerking ervan op de hoogte worden gesteld dat de verwerking gebaseerd is op de rechtsgrondslag van de uitvoering van het contract. Deze informatie kan ook in het contract worden verstrekt.

(3) De betrokkene wordt geïnformeerd over de overdracht van zijn of haar persoonsgegevens aan een verwerker.

 1. Contactgegevens van natuurlijke personen die klanten, kopers, leveranciers van rechtspersonen vertegenwoordigen

 

(1) De omvang van de verwerkte persoonsgegevens: naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, online-identificator van de natuurlijke persoon.

(2) Doel van de verwerking van persoonsgegevens: uitvoering van een contract met een juridische partner van het bedrijf, zakelijke relaties, wettelijke basis: toestemming van de betrokkene.

(3) Ontvangers of categorieën van ontvangers van persoonsgegevens: medewerkers van het Bedrijf die klantenservicetaken uitvoeren.

(4) Duur van de opslag van persoonsgegevens: 5 jaar na de zakelijke relatie of de hoedanigheid van de betrokkene als vertegenwoordiger.

 1. Beheer van bezoekersgegevens op de website van het bedrijf

(1) Cookies zijn korte gegevensbestanden die door de bezochte website op de computer van de gebruiker worden geplaatst. Het doel van de cookie is om de gegeven infocommunicatie, internetdienst eenvoudiger en handiger te maken. Er zijn veel soorten, maar deze kunnen over het algemeen in twee brede categorieën worden verdeeld: een tijdelijke cookie, die alleen tijdens een bepaalde sessie door de website op het apparaat van de gebruiker wordt geplaatst (bijvoorbeeld tijdens de veiligheidsidentificatie van een online banktransactie), en een permanente cookie (bijvoorbeeld een taalinstelling van een website), die op de computer blijft staan ​​totdat de gebruiker deze verwijdert. Volgens de richtlijnen van de Europese Commissie mogen cookies [tenzij strikt noodzakelijk voor het gebruik van de dienst] alleen met toestemming van de gebruiker op het apparaat van de gebruiker worden geplaatst.

(2) Bij cookies waarvoor geen toestemming van de gebruiker nodig is, moet bij het eerste bezoek aan de website informatie worden verstrekt. Het is niet noodzakelijk dat de volledige tekst van de cookiemelding op de website verschijnt, maar het is voldoende dat de websitebeheerders de inhoud van de melding kort samenvatten en een link naar de volledige melding plaatsen.

(3) In het geval van cookies waarvoor toestemming nodig is, kan de informatie ook worden gekoppeld aan het eerste bezoek aan de website, waar de verwerking van gegevens in verband met het gebruik van cookies begint zodra de pagina wordt bezocht. Wanneer het gebruik van de cookie gekoppeld is aan het gebruik van een functie die uitdrukkelijk door de gebruiker is aangevraagd, kan de informatie ook worden verstrekt met betrekking tot het gebruik van die functie. Zelfs in dit geval is het niet nodig dat de volledige tekst van de cookiemelding op de website wordt weergegeven, een korte samenvatting van de inhoud van de melding en een link naar de volledige melding.

 1. Informatie over het gebruik van cookies

(1) In overeenstemming met de gebruikelijke internetpraktijken maakt ons bedrijf ook gebruik van cookies op zijn website. Een cookie is een klein bestand met een reeks tekens dat op de computer van een bezoeker wordt geplaatst wanneer deze een website bezoekt. Wanneer u die site opnieuw bezoekt, zorgt de cookie ervoor dat de site de browser van de bezoeker herkent. Cookies kunnen ook gebruikersvoorkeuren (bijvoorbeeld de gekozen taal) en andere informatie opslaan. Ze kunnen onder meer informatie verzamelen over de bezoeker en zijn of haar apparaat, de individuele voorkeuren van de bezoeker onthouden of bijvoorbeeld worden gebruikt bij het gebruik van online winkelwagentjes. Over het algemeen vergemakkelijken cookies het gebruik van de website, helpen de website om gebruikers een echte webervaring en een efficiënte informatiebron te bieden, en stellen de websitebeheerder in staat het functioneren van de site te monitoren, misbruik te voorkomen en te zorgen voor een soepele en adequate werking van de website. dienstverlening op de website.

(2) De website van ons bedrijf registreert en beheert de volgende gegevens over de bezoeker en het apparaat dat wordt gebruikt om te browsen tijdens het gebruik van de website:

 

het door de bezoeker gebruikte IP-adres,

het type browser,

de kenmerken van het besturingssysteem van het apparaat dat wordt gebruikt voor browsen (taalinstelling),

tijdstip van bezoek aan de (sub)pagina,

bezochte functie of dienst.

(3) Het accepteren of autoriseren van het gebruik van cookies is niet verplicht. U kunt uw browserinstellingen opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Hoewel de meeste browsers cookies standaard automatisch accepteren, kunnen deze meestal worden gewijzigd om automatische acceptatie te voorkomen en bieden ze u elke keer de keuze.

Om meer te weten te komen over de cookie-instellingen van de meest populaire browsers, klikt u op de onderstaande links

Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu

Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn

Microsoft Internet Explorer 11: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11

Microsoft Internet Explorer 10: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-10-win-7

Microsoft Internet Explorer 9: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-9

Microsoft Internet Explorer 8: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-8

Microsoft Rand: http://windows.microsoft.com/hu-hu/windows-10/edge-privacy-faq

Safari: https://support.apple.com/hu-hu/HT201265

Houd er echter rekening mee dat sommige websitefuncties of -diensten zonder cookies mogelijk niet correct functioneren.

(4) De cookies die op deze website worden gebruikt, zijn op zichzelf niet in staat de gebruiker te identificeren.

(5) Cookies gebruikt op de website van het bedrijf:

Technisch noodzakelijke sessiecookies

Deze cookies zijn nodig om bezoekers in staat te stellen door de website te bladeren, de functies ervan soepel en volledig te kunnen gebruiken, om gebruik te maken van de diensten die beschikbaar zijn via de website, waaronder in het bijzonder de registratie van de acties die de bezoeker tijdens het bezoek op de betreffende pagina’s uitvoert. De duur van de verwerking van deze cookies is beperkt tot de duur van het huidige bezoek van de bezoeker en dit soort cookies worden aan het einde van de sessie of wanneer de browser wordt gesloten automatisch van de computer van de bezoeker verwijderd.

De verwerkte gegevens zijn AVChatUserId, JSESSIONID, portal_referer.

De wettelijke basis voor deze gegevensverwerking is artikel 13/A (3) van Wet CVIII van 2001 betreffende bepaalde aspecten van elektronische handelsdiensten en diensten van de informatiemaatschappij (Elkertv.).

Het doel van de verwerking is het goed functioneren van de website.

Cookies waarvoor toestemming vereist is

Hierdoor kan het Bedrijf de keuzes van de gebruiker met betrekking tot de website onthouden. De bezoeker kan zich op ieder moment voor en tijdens het gebruik van de dienst afmelden voor deze verwerking. Deze gegevens kunnen niet aan de identificatiegegevens van de gebruiker worden gekoppeld en kunnen zonder toestemming van de gebruiker niet aan derden worden overgedragen.

2.1: De wettelijke basis voor verwerking is de toestemming van de bezoeker.

Het doel van de verwerking is om de efficiëntie van de dienstverlening te verbeteren, de gebruikerservaring te verbeteren en het gebruik van de website gemakkelijker te maken.

Om de gebruikerservaring te verbeteren en de gebruikerservaring te verbeteren.

2.2 Prestatiecookies: Google Analytics-cookies - ga voor meer informatie naar https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage.

Google AdWords-cookies - zie voor meer informatie: https://support.google.com/adwords/answer/2407785?hl=hu

 1. Registratie op de website van het bedrijf

(1) De natuurlijke persoon die zich registreert, kan op de website toestemming geven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens door het betreffende vakje aan te vinken. Het is verboden om het vakje vooraf aan te vinken.

(2) De omvang van de persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt: naam (achternaam, voornaam), adres, telefoonnummer, e-mailadres, online-identificator van de natuurlijke persoon.

(3) Doel van de verwerking van persoonsgegevens:

Voor het leveren van de diensten die op de website worden aangeboden.

Om contact met u op te nemen via elektronische weg, telefoon, sms en post.

Informatie over de producten, diensten, algemene voorwaarden en promoties van het bedrijf.

Reclamemailings kunnen elektronisch en per post worden verzonden.

Analyse van het gebruik van de website.

(4) De wettelijke basis voor de verwerking is de toestemming van de betrokkene.

(5) Ontvangers en categorieën ontvangers van persoonlijke gegevens: werknemers van het Bedrijf die taken uitvoeren met betrekking tot klantenservice en marketingactiviteiten, werknemers van de IT-dienstverlener van het Bedrijf die hostingdiensten levert als gegevensverwerkers.

(6) Duur van de opslag van persoonsgegevens: totdat de registratie/dienst is voltooid of totdat de toestemming van de betrokkene wordt ingetrokken (verzoek om verwijdering).

 1. Gegevensverwerking met betrekking tot de nieuwsbriefdienst

(1) Een natuurlijke persoon die zich op de website aanmeldt voor de nieuwsbriefdienst kan toestemming geven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens door het betreffende vakje aan te vinken. Het is verboden om het vakje vooraf aan te vinken. De betrokkene kan zich op elk moment afmelden voor de nieuwsbrief door gebruik te maken van de applicatie "Afmelden" of door een schriftelijke verklaring af te leggen of een e-mail te sturen, wat een intrekking van de toestemming inhoudt. In een dergelijk geval worden alle gegevens van de uitschrijver onmiddellijk verwijderd. De tekst van de informatie die moet worden opgenomen op de nieuwsbriefinschrijvingspagina is vastgelegd in Bijlage 7 bij dit Reglement.

 

(2) De omvang van de persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt: naam (achternaam, voornaam), e-mailadres van de natuurlijke persoon.

(3) Doel van de verwerking van persoonsgegevens:

Verzenden van nieuwsbrieven over de producten en diensten van het bedrijf

Promotiemateriaal versturen

(4) Rechtsgrondslag voor verwerking: toestemming van de betrokkene.

(5) Ontvangers of categorieën ontvangers van persoonsgegevens: werknemers van het Bedrijf die taken uitvoeren met betrekking tot klantenservice en marketingactiviteiten, werknemers van de IT-dienstverlener van het Bedrijf als gegevensverwerkers met het oog op het leveren van hostingdiensten,

(6) Duur van de opslag van persoonlijke gegevens: totdat de nieuwsbriefdienst wordt aangeboden of totdat de toestemming van de betrokkene wordt ingetrokken (verzoek om verwijdering).

 1. Gemeenschapsbeleid/gegevensverwerking op de Facebook-pagina van het bedrijf

(1) Het bedrijf onderhoudt een Facebook-pagina met als doel zijn producten en diensten te informeren en promoten.

(2) Een vraag op de Facebook-pagina van het Bedrijf wordt niet beschouwd als een formele klacht.

(3) Het bedrijf verwerkt geen persoonlijke gegevens die door bezoekers van de Facebook-pagina van het bedrijf worden geplaatst

(4) Bezoekers zijn onderworpen aan de Privacy- en Servicevoorwaarden van Facebook.

(5) In geval van publicatie van illegale of aanstootgevende inhoud kan het bedrijf de betrokkene uitsluiten van lidmaatschap of zijn/haar berichten zonder voorafgaande kennisgeving verwijderen.

(6) Het bedrijf is niet verantwoordelijk voor illegale inhoud of opmerkingen geplaatst door Facebook-gebruikers. Het Bedrijf is niet aansprakelijk voor fouten, storingen of problemen die voortvloeien uit de werking van Facebook of uit veranderingen in de werking van het systeem.

 

 1. Gegevensbeheer in de webshop van het bedrijf

(1) Aankopen gedaan in de door het Bedrijf geëxploiteerde webshop worden beschouwd als een contract, met inachtneming van artikel 13/A van Wet CVIII van 2001 betreffende bepaalde kwesties van elektronische handelsdiensten en diensten van de informatiemaatschappij, en van Regeringsdecreet 45/2014 ( 26.II.) over de gedetailleerde regels voor overeenkomsten tussen consumenten en bedrijven.

(2) Het Bedrijf kan de natuurlijke persoonlijke identificatiegegevens en het adres van de klant die zich in de webshop registreert, verwerken met het oog op het creëren, definiëren van de inhoud, wijzigen en controleren van de uitvoering van het contract voor het aanbieden van diensten van de informatiemaatschappij, het factureren van de daaruit voortvloeiende kosten en het afdwingen van claims in verband daarmee, overeenkomstig artikel 13/A(1) van Wet CVIII van 2001, en het telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer en online-identificatienummer van de klant die zich registreert in de webshop, en met het oog op toestemming.

(1) Aankopen gedaan in de door het Bedrijf geëxploiteerde webshop worden beschouwd als een contract, met inachtneming van artikel 13/A van Wet CVIII van 2001 betreffende bepaalde kwesties van elektronische handelsdiensten en diensten van de informatiemaatschappij, en van Regeringsdecreet 45/2014 ( 26.II.) over de gedetailleerde regels voor overeenkomsten tussen consumenten en bedrijven.

(2) Het Bedrijf kan de natuurlijke persoonlijke identificatiegegevens en het adres van de klant die zich in de webshop registreert, verwerken met het oog op het creëren, definiëren van de inhoud, wijzigen en controleren van de uitvoering van het contract voor het aanbieden van diensten van de informatiemaatschappij, het factureren van de daaruit voortvloeiende kosten en het afdwingen van claims in verband daarmee, overeenkomstig artikel 13/A(1) van Wet CVIII van 2001, en het telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer en online-identificatienummer van de klant die zich registreert in de webshop, en met het oog op toestemming.

(3) Het Bedrijf kan voor factureringsdoeleinden identificatiegegevens van natuurlijke personen verwerken met betrekking tot het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij, het adres en gegevens met betrekking tot het tijdstip, de duur en de plaats van gebruik van de dienst, overeenkomstig artikel 13/A( 2) van Wet CVIII van 2001.

(4) Ontvangers of categorieën ontvangers van persoonsgegevens: werknemers van het Bedrijf die taken uitvoeren met betrekking tot klantenservice en marketingactiviteiten, als gegevensverwerkers, werknemers van het belasting- en boekhoudbedrijf van het Bedrijf met als doel te voldoen aan fiscale en boekhoudkundige verplichtingen, werknemers van de IT-dienstverlener van het Bedrijf ten behoeve van het uitvoeren van hostingdiensten, medewerkers van de koeriersdienst ten behoeve van leveringsgegevens (naam, adres, telefoonnummer).

(5) Duur van de verwerking van persoonsgegevens: totdat de registratie/dienst is voltooid of totdat de toestemming van de betrokkene wordt ingetrokken (verzoek tot verwijdering), in geval van aankoop, gedurende 5 jaar na het jaar van aankoop.

 1. Gegevensverwerking in verband met de organisatie van een prijstrekking

(1) Als het bedrijf een cadeautrekking organiseert (artikel 23 van wet XXXIV van 1991), kan het de naam, het adres, het telefoonnummer, het e-mailadres en de online-identificatie van de betrokken natuurlijke persoon verwerken op basis van zijn/haar toestemming. Deelname aan het spel is vrijwillig.

(2) Het doel van de verwerking van persoonsgegevens is het bepalen van de winnaar van de wedstrijd, het op de hoogte stellen van de winnaar en het verzenden van de prijs. Rechtsgrondslag voor verwerking: toestemming van de betrokkene.

(3) Ontvangers of categorieën ontvangers van persoonlijke gegevens: werknemers van het Bedrijf die klantenservicetaken uitvoeren, werknemers van de IT-dienstverlener van het Bedrijf die serverdiensten uitvoeren als gegevensverwerkers, werknemers van de koeriersdienst.

(4) Duur van de opslag van persoonsgegevens: tot de definitieve afrekening van de cadeauclassificatie.

 1. Verwerking voor direct marketingdoeleinden

(1) Tenzij anders bepaald door een bijzondere wet, mag reclame worden gecommuniceerd aan een natuurlijke persoon als ontvanger van de reclame door middel van direct contact (direct marketing), in het bijzonder via elektronische post of andere gelijkwaardige middelen voor individuele communicatie, met uitzondering van de bepalingen van Wet XLVIII van 2008, alleen als de ontvanger van de reclame zijn of haar voorafgaande, duidelijke en uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven.

(2) De omvang van de persoonsgegevens die het Bedrijf kan verwerken met het oog op het adverteren van mailingaanvragen: de naam, het adres, het telefoonnummer, het e-mailadres, de online-identificatie van de natuurlijke persoon.

 

(3) Het doel van de verwerking van persoonsgegevens is het uitvoeren van direct marketingactiviteiten die verband houden met de activiteiten van het bedrijf, d.w.z. het regelmatig of periodiek verzenden van reclamepublicaties, nieuwsbrieven, actuele aanbiedingen in gedrukte (post) of elektronische vorm (e-mail). basis, op basis van de contactgegevens die zijn verstrekt op het moment van registratie.

(4) Rechtsgrondslag voor verwerking: toestemming van de betrokkene.

(5) Ontvangers of categorieën ontvangers van persoonlijke gegevens: medewerkers van het Bedrijf die klantenservicetaken uitvoeren, medewerkers van de IT-dienstverlener van het Bedrijf die serverdiensten levert als gegevensverwerker, medewerkers van het postkantoor in het geval van postbezorging.

(6) Duur van de opslag van persoonlijke gegevens: totdat de toestemming wordt ingetrokken.

VERWERKING OP BASIS VAN EEN WETTELIJKE VERPLICHTING

Verwerking met het oog op het voldoen aan fiscale en boekhoudkundige verplichtingen

(1) Het Bedrijf verwerkt de gegevens van natuurlijke personen die zakelijke relaties met het Bedrijf hebben als klanten of leveranciers met het oog op het nakomen van wettelijke verplichtingen, fiscale en boekhoudkundige verplichtingen (boekhouden, belastingen), zoals gedefinieerd door de wet. §-van de wet op de personenbelasting van 2000 op de boekhouding: naam, adres, aanduiding van de persoon of organisatie die opdracht geeft tot de transactie, handtekening van de persoon die opdracht geeft tot de transactie en de persoon die de uitvoering van de opdracht certificeert, en, afhankelijk van de organisatie, de handtekening van de verantwoordelijke; op de kwitanties van voorraadbewegingen en kasbeheervouchers, de handtekening van de ontvanger, en op de counterfoils, de handtekening van de betaler, en, overeenkomstig Wet CXVII van 1995 op de personenbelasting: het nummer van de ondernemersidentiteitskaart, het nummer van de identiteitskaart van de landbouwer , identificatienummer van de belasting.

(2) De bewaartermijn van persoonsgegevens bedraagt ​​8 jaar na de beëindiging van de rechtsverhouding die aanleiding geeft tot de rechtsgrondslag.

(3) Ontvangers van persoonlijke gegevens: werknemers en gegevensverwerkers van het bedrijf die belasting-, boekhoudkundige, loonadministratie- en socialezekerheidsfuncties uitvoeren.

Verwerking van betaler

(1) Het Bedrijf verwerkt de persoonsgegevens van de betrokkenen - werknemers, hun gezinsleden, werknemers, ontvangers van andere voordelen - met wie het als betaler een relatie heeft (Wet 2017:CL betreffende het Belastingwetboek (Art.), Artikel 7.31.), ter nakoming van haar wettelijke verplichtingen, belasting- en premieverplichtingen voorgeschreven door de wet (belasting, voorheffing, premies, loonadministratie, sociale zekerheid, pensioenadministratie). De omvang van de verwerkte gegevens wordt gedefinieerd in Art. Artikel 50 van de wet definieert de verwerkte gegevens, waarbij specifiek de nadruk wordt gelegd op het volgende: de natuurlijke persoonsidentificatiegegevens van de natuurlijke persoon (inclusief vorige naam en titel), geslacht, nationaliteit, fiscaal identificatienummer, burgerservicenummer (burgerservicenummer). Als de belastingwetten een juridisch gevolg opleggen, kan het Bedrijf gegevens verwerken met betrekking tot de gezondheid van werknemers (artikel 40 van de Sociale Zekerheidswet) en vakbonden (Sectie 47(2) b) van de Sociale Zekerheidswet) voor de doeleinden van belasting- en premieverplichtingen (loonadministratie, administratie sociale zekerheid).

(2) De bewaartermijn van persoonsgegevens bedraagt ​​8 jaar na de beëindiging van de rechtsverhouding die aanleiding geeft tot de rechtsgrondslag.

(3) Ontvangers van persoonlijke gegevens: werknemers en gegevensverwerkers van het bedrijf die belasting-, loonadministratie- en socialezekerheidsfuncties (loonadministratie) uitvoeren.

 

Verwerking van documenten van blijvende waarde op grond van de Archiefwet

(1) De Vennootschap zal, ter uitvoering van haar wettelijke verplichting, documenten van blijvende waarde verwerken overeenkomstig Wet LXVI van 1995 inzake openbare registers, openbare archieven en de bescherming van particulier archiefmateriaal (Archiefwet), om ervoor te zorgen dat de de permanente waarde van het archiefmateriaal van het bedrijf blijft intact en in een bruikbare staat voor toekomstige generaties. Duur van bewaring: tot de overdracht naar de openbare archieven.

(2) De ontvangers van persoonsgegevens en andere aspecten van gegevensbeheer vallen onder de Archiefwet.

Verwerking met als doel te voldoen aan de verplichtingen ter bestrijding van het witwassen van geld

(1) De Vennootschap verwerkt de persoonsgegevens van haar klanten, hun vertegenwoordigers en uiteindelijk gerechtigden met het oog op het voorkomen en voorkomen van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme bij het nakomen van een wettelijke verplichting op grond van Wet LIII van 2017 inzake de preventie en Voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme (Wet LIII van 2017 ter voorkoming en preventie van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme) (Pmt.): a) de naam en voornaam van de natuurlijke persoon, b) de naam en voornaam van de geboorte, c ) de nationaliteit, d) de geboorteplaats en -datum, e) de naam van de moeder bij de geboorte, f) het adres, of, bij gebreke daarvan, de woonplaats, g) het type en nummer van het identificatiedocument; het nummer van de officiële identiteitskaart die het adres bewijst, kopieën van de gepresenteerde documenten. (7.§).

(2) Ontvangers van persoonsgegevens: medewerkers van het Bedrijf die klantenservicetaken uitvoeren, het hoofd van het Bedrijf en de aangewezen persoon van het Bedrijf overeenkomstig de Pmt.

(3) Duur van de opslag van persoonlijke gegevens: 8 jaar vanaf de beëindiging van de zakelijke relatie of vanaf de uitvoering van de transactieopdracht.

SAMENVATTING INFORMATIE OVER DE RECHTEN VAN DE BETROKKENE

In dit deel vatten we omwille van de duidelijkheid en transparantie kort de rechten van de betrokkene samen, waarvan gedetailleerde informatie over de uitoefening ervan in het volgende deel wordt gegeven.

Recht op voorafgaande informatie

De betrokkene heeft het recht om geïnformeerd te worden over de feiten en informatie met betrekking tot de verwerking voordat de verwerking begint (Artikelen 13-14 van de Verordening)

De gedetailleerde regels vindt u in het volgende hoofdstuk

Recht op toegang van de betrokkene

De betrokkene heeft het recht om van de verwerkingsverantwoordelijke feedback te krijgen over de vraag of zijn of haar persoonsgegevens al dan niet worden verwerkt en, als een dergelijke verwerking voortduurt, het recht op toegang tot de persoonsgegevens en gerelateerde informatie zoals uiteengezet in de Verordening. (Artikel 15 van de verordening).

De gedetailleerde regels vindt u in het volgende hoofdstuk.

Recht op rectificatie

De betrokkene heeft het recht om op zijn of haar verzoek en zonder onnodige vertraging de rectificatie te verkrijgen van onjuiste persoonsgegevens die op hem of haar betrekking hebben. Rekening houdend met de doeleinden van de verwerking heeft de betrokkene het recht om de aanvulling van onvolledige persoonsgegevens te verzoeken, onder meer door middel van een aanvullende verklaring (artikel 16 van de Verordening).

Recht op verwijdering ("recht om vergeten te worden")

De betrokkene heeft het recht om, op zijn of haar verzoek, de persoonsgegevens die op hem of haar betrekking hebben zonder onnodige vertraging te laten wissen, en de verwerkingsverantwoordelijke is verplicht om persoonsgegevens die op hem of haar betrekking hebben zonder onnodige vertraging te wissen wanneer een van de de in de Verordening genoemde gronden zijn van toepassing (artikel 17 van de Verordening).

De gedetailleerde regels vindt u in het volgende hoofdstuk.

Recht op beperking van de verwerking.

De betrokkene heeft het recht om, op zijn of haar verzoek, de beperking van de verwerking door de Verwerkingsverantwoordelijke te verkrijgen, indien aan de voorwaarden van de Verordening is voldaan. (Artikel 18 van de verordening)

De gedetailleerde regels vindt u in het volgende hoofdstuk.

Verplichting tot melding van rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens of beperking van de verwerking

De Verwerkingsverantwoordelijke zal elke ontvanger aan wie of waarmee de persoonsgegevens zijn verstrekt, op de hoogte stellen van elke rectificatie, verwijdering of beperking van de verwerking, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost. Op verzoek zal de Verwerkingsverantwoordelijke de betrokkene over deze ontvangers informeren. (Artikel 19 van de verordening)

Recht op dataportabiliteit

Met inachtneming van de voorwaarden van de Verordening heeft de betrokkene het recht om de persoonsgegevens die hem of haar betreffen en die hij of zij aan een verwerkingsverantwoordelijke heeft verstrekt, te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt, machinaal leesbaar formaat en het recht om deze gegevens doorgeven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, zonder hinder van de verwerkingsverantwoordelijke aan wie hij of zij de persoonsgegevens heeft verstrekt. (Artikel 20 van de verordening)

De gedetailleerde regels vindt u in het volgende hoofdstuk.

Recht om bezwaar te maken

De betrokkene heeft te allen tijde het recht om, om redenen die verband houden met zijn of haar specifieke situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens op basis van artikel 6, lid 1, onder e) (verwerking noodzakelijk voor de uitvoering van een taak die wordt uitgevoerd in het algemeen belang of in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is toevertrouwd) of (f) (verwerking die noodzakelijk is voor de behartiging van de legitieme belangen die door de verwerkingsverantwoordelijke of door een derde partij worden nagestreefd) van de Verordening (artikel 21 van de verordening).

De gedetailleerde regels vindt u in het volgende hoofdstuk.

Geautomatiseerde besluitvorming in individuele gevallen, inclusief profilering

De betrokkene heeft het recht om niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, inclusief profilering, gebaseerd besluit waaraan voor hem rechtsgevolgen zijn verbonden of die hem op vergelijkbare wijze aanzienlijk treffen. (Artikel 22 van de verordening)

De gedetailleerde regels vindt u in het volgende hoofdstuk.

Beperkingen

Het recht van de Unie of de lidstaten dat van toepassing is op de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker kan beperkingen opleggen door middel van wettelijke maatregelen, in overeenstemming met de artikelen 12 tot en met 22 en artikel 34 en in overeenstemming met de rechten en verplichtingen vastgelegd in de artikelen 12 tot en met 22 (artikel 23 van de verordening)

Gedetailleerde regels vindt u in het volgende hoofdstuk.

Het informeren van de betrokkene over het datalek

Als het waarschijnlijk is dat de inbreuk in verband met persoonsgegevens een hoog risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen, zal de verantwoordelijke voor de verwerking de betrokkene zonder onnodige vertraging op de hoogte stellen van de inbreuk in verband met persoonsgegevens. (Artikel 34 van de verordening)

Gedetailleerde regels vindt u in het volgende hoofdstuk.

Recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit (recht op ambtelijk verhaal)

De betrokkene heeft het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van zijn of haar gewone verblijfplaats, werkplek of plaats van de vermeende inbreuk, als de betrokkene van mening is dat de verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot hem of haar toekomt, schendt de verordening. (Artikel 77 van de verordening)

Gedetailleerde regels vindt u in het volgende hoofdstuk

Recht op een effectief rechtsmiddel tegen de toezichthoudende autoriteit

Alle natuurlijke en rechtspersonen hebben recht op een effectief rechtsmiddel tegen een juridisch bindend besluit van een toezichthoudende autoriteit dat tot hen is gericht, of indien de toezichthoudende autoriteit de klacht niet in behandeling neemt of de betrokkene niet binnen drie maanden na de melding ervan in kennis stelt. de procedurele ontwikkelingen of de uitkomst van de ingediende klacht. (Artikel 78 van de verordening)

Gedetailleerde regels vindt u in het volgende hoofdstuk

Het recht op een effectief rechtsmiddel tegen de verwerkingsverantwoordelijke of verwerker

Elke betrokkene heeft recht op een effectief rechtsmiddel als hij of zij van mening is dat zijn of haar rechten uit hoofde van deze Verordening zijn geschonden als gevolg van de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens die niet in overeenstemming is met deze Verordening. (Artikel 79 van de verordening)

Gedetailleerde regels vindt u in het volgende hoofdstuk.

DE PRESENTATIE VAN HET VERZOEK VAN DE BETROKKENE,

DE ACTIES VAN DE CONTROLLER

De verwerkingsverantwoordelijke informeert de betrokkene zonder onnodige vertraging en in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek over de actie die is ondernomen naar aanleiding van zijn of haar verzoek om zijn of haar rechten uit te oefenen.

Indien nodig kan deze termijn, rekening houdend met de complexiteit van het verzoek en het aantal verzoeken, met nog eens twee maanden worden verlengd. De verantwoordelijke voor de verwerking zal de betrokkene binnen een maand na ontvangst van het verzoek op de hoogte stellen van de verlenging van de termijn, met vermelding van de redenen voor de vertraging.

Wanneer de betrokkene het verzoek langs elektronische weg heeft gedaan, wordt de informatie, indien mogelijk, langs elektronische weg verstrekt, tenzij de betrokkene anders verzoekt.

 

Indien de verwerkingsverantwoordelijke geen gevolg geeft aan het verzoek van de betrokkene, stelt de verwerkingsverantwoordelijke de betrokkene onverwijld en uiterlijk binnen een maand na ontvangst van het verzoek in kennis van de redenen voor het niet-optreden en van de mogelijkheid voor de betrokkene om een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit en zijn of haar recht op rechtsmiddelen uitoefenen.

De verwerkingsverantwoordelijke verstrekt kosteloos de informatie en informatie over de rechten van de betrokkene (artikelen 15 tot en met 22 en 34 van de verordening) en de actie overeenkomstig de artikelen 13 en 14 van de verordening. Indien het verzoek van de betrokkene kennelijk ongegrond of buitensporig is, met name vanwege het repetitieve karakter ervan, zal de Verwerkingsverantwoordelijke, met inachtneming van de administratieve kosten voor het verstrekken van de gevraagde informatie of informatie of voor het ondernemen van de gevraagde actie:

 1. a) een vergoeding van HUF 6.350,- in rekening brengen, of
 2. b) weigeren gevolg te geven aan het verzoek.

De bewijslast dat het verzoek kennelijk ongegrond of buitensporig is, ligt bij de Verwerkingsverantwoordelijke.

Wanneer de Verwerkingsverantwoordelijke redelijke twijfels heeft over de identiteit van de natuurlijke persoon die het verzoek indient, kan hij om aanvullende informatie verzoeken die nodig is om de identiteit van de betrokkene te bevestigen.

 

Mill & Folks Limited 2022.